Perşembe , 21 Haziran 2018
Son Makaleler
Anasayfa » Finansal Kanunlar

Finansal Kanunlar

Çek Kanunu

Resmî Gazete
Sayı : 27438

KANUN : ÇEK KANUNU

Kanun No. 5941 Kabul Tarihi: 14/12/2009

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı, çek defterlerinin içeriklerine, çek düzenlenmesine, kullanımına, çek hamillerinin korunmalarına ve kayıt dışı ekonominin denetim altına alınması önlemlerine katkıda bulunmaya ilişkin esaslar ile çekin karşılıksız çıkması ve belirlenen diğer yükümlülüklere aykırılık hâllerinde ilgililer hakkında uygulanacak yaptırımları belirlemektir.
(2) Bu Kanunda hüküm bulunmayan hâllerde genel hükümler uygulanır.
Devamını Oku »